...Nơi Thời Gian Ngừng Lại...Hãy Lắng Nge Và Cảm Nhận Cùng Nhé...


  Cách sống !...

  Share
  avatar
  Mr.cun
  WebMaster
  WebMaster

  Tổng số bài gửi : 24
  Join date : 07/04/2011
  Age : 27
  Đến từ : †ђîëñ ђд` √ear†ђ †ÿm'

  Cách sống !...

  Bài gửi  Mr.cun on Fri Apr 08, 2011 4:04 pm

  Khi tO^i nhiN` Nhug~ cOn dUog` Da^y` Nhug~ bO^g hoa Dai. , tOi lO Ngai. Dam' cO? A^y' Se~ fa' Di Manh? vUon` cUa? Minh` .

  Dam' tre? thi ` lai. tiM` Hai' Nhug bOng hOa Ay' .Tag Me. va` vUi dUa` vs Nhug! bO^ng cO? may .

  Khi tOi gap. mOt ke? saY khuot' dang mim? cuoi`, tOi chi ngUi thay' mUi` ruOu. va` Su. kiNh tOm? Da~ khien' tOi fai? qUay mat.

  Nhung~ Dam' tre? thi` nhin` hO. va miM? cUoi` lai. vs hO.

  Khi tOi nghe Nhug~ dOan. nhaC ma` mjnh` Thich' , tOi Chag mUon' laM` chUt' gi`, cHi? ngOi` li` va` laNg' nghe...

  Dam' tre? thi` lai. Nhay? mUa' theO nhip. dieU. haT' tO len dU` chi vs Nhug lOi` ma chUg' Tu. nghi~ ra.

  Khi giO' thOi? qUa mat. , tOi thU ngUoi` lai., bUc. mjnh` vi` chUg' lam` rOi' mai'' tOc' cUa? miNh` va` nHUg~ buOc' chan theM khO' khaN.

  Lu~ tre? thi` nham' mat' lai., dang hai tay nhu bay leN cUg` vs giO',saU dO' thi` fa' le^N cUoi`.

  Khi tOi gap. mOt. vUg~ bUn`, tOi cO^' buOc' qua nhanh, lO sO*. chUg' se~ lam` ban? giaY` va` da^y le^n nhUg~ ta^m' thaM?.

  Dam' tre? thi` ngOi` qUanh lai., chUg' cO^' xay cac' da^P. nUoc', cac' dOg` sO^ng va` nO^ dUa` vs Nhug~ cOn giUn.

  Khi caU` nguYen., tOi luOn mOng chUa' Se~ ban chO Minh` nHieU` thU'.

  Lu~tre? thi` khe~ nOi':"- Chua' Oi !, Cam? On vi` da~ chO cOn dO^` chOi va` nhieU` baN. be`, cOn Cug~ chUa mUon' len thien Dag` vs ngUoi`, vi` cOn se~ nhO*' ba va` me. cOn lam' ! ".

  Phai? chag chiNh' tre? cOn mOi' la` nHug~ ngUoi` chi? chO chUg' ta cak' sOg'. va` cO' le~ vi` the", nHug~ thieN thaN` luOn O*? beN chUg'.

  ta ne^n ta^N. hUog? nhUg~ qUa` tang., dU` nhO nhO? cUa? cUoc. sOng'.mOt. ngay` naO` dO', khi nhin` lai., baN. se~ nhaN. ra rag` day' mOi' chiNh' la` nhUg~ khoanh> khac' dich' thuc. cUa? miNh` !.

   Hôm nay: Wed Jan 16, 2019 6:35 pm